Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16

STUDIJ: ZDRAVLJE I EKOLOGIJA- –IV SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Upravljanje otpadnim materijama(V)

Biohemija (V)

Grupa I

Upravljanje pitkom i rekreacionim vodama(V)

Upravljanje pitkom i rekreacionim vodama(P)Upravljanje pitkom i rekreacionim vodama(P)

SATNICA

8.30 – 11.00

9.00-10.30

12.00-14.30

8.30-10.00

8.30-10.00

PROSTOR

UČIONICA BR.3

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.1

UČIONICA BR.1

PREDMET

Upravljanje otpadnim materijama(P)

Biohemija (V)

Grupa II

Biohemija(P)

Fizičke i hemijske nokse u životnoj sredini (P)Fizičke i hemijske nokse u životnoj sredini (V)

SATNICA

11.30 – 14.00

11.30-13.00

15.00-18.00

10.15-12.30

10.15-12.30

PROSTOR

UČIONICA BR.1

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTETHIRURŠKI AMFITEATAR

UČIONICA BR.1

UČIONICA BR.1

 

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETAPRPRECTSNAZIV PREDMETAPRVJECTS
Biohemija60306Upravljanje otpadnim materijama45458
Upravljanje pitkom i rekreacionim vodama45458Fizičke i hemijske nokse u životnoj sredini45458