Kroz saradnju sa akademskim sektorom MKCK ima namjeru potaći razmjenu stručnog znanja i iskustava u radu na problemu nestalih osoba i podršci porodicama nestalih osoba između iskusnih eksperata i mladih, odnosno onih koji će to tek postati. Cilj je stvaranje mreže stručnjaka i pomagača, te omogućavanje konsolidacije stručnog znanja i iskustva vezanog za nestale osobe i rad sa porodicama nestalih osoba, koje je stečeno u BiH. Neizvjesni gubitak jedno od najtežih životnih iskustava za individuu, porodicu, zajednicu i društvo u cjelini.
Očuvanje znanja i iskustva treba osigurati samoodrživu mrežu podrške porodicama nestalih osoba u BiH, kao i njihovu razmjenu sa drugim naučnim radnicima u svijetu, gdje je to relevantno i postoji ineters.
U tu svrhu MKCK će od 2018. do 2022. godine pružati finansijsku i omogućavati stručnu podršku studentima II i III ciklusa i/ili istraživačima koji se sa relevantnog naučnog aspekta budu bavili individualnom, porodičnom i društvenom problematikom nestalih osoba u BiH te načinima na koje se problemi koji se javljaju mogu riješiti kroz svoje MA/PhD projekte i istraživanja.

Više informacija možete saznati na sljedećem linku:

Individualne i društvene posljedice neizvjesnog gubitka – Podrška fakultetima i istraživanjima u BIH