Nastava za studente redovnog i vanrednog studija počinje 03.10.2016. godine u skladu sa rasporedom nastave.