Sveučilište u Splitu je raspisalo konkurs za mobilnost studenata sa Univerziteta u Sarajevu na ovu visokoobrazovnu instituciju.

Tekst konkursa, kao i upute za prijavu su date na oficijelnoj web stranici Sveučilišta u Splitu

Prijavljujete se direktno Sveučilištu u Splitu do 15. 02. 2019. godine.