Zdravstveni fakultet Univerziteta u Ljubljani u periodu od 26. juna do 12. jula 2019. godine organizuje Internacionalnu ljetnu školu „Hronične bolesti“ na temu: „Diabetes mellitus tip 1 i tip 2“.

Pohađanje Ljetne škole omogućeno je  studentima II ciklusa svih studijskih programa Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu  koji aktivno poznaju engleski jezik.

Sve informacije o Ljetnoj školi su dostupne na: http://zf-summer.eu/ i [email protected]

Zainteresovani kandidati našeg Fakulteta koji se žele uključite u ovaj program su se obavezni javiti Doc.dr.Jasmini Mahmutović, Prodekan za međunarodnu saradnju Fakulteta, najkasnije do 10.02.2019. godine zbog aplikacije na Ljetnu školu putem CEEPUS mreže.

Sarajevo, 15.01.2019.godine.

Doc.dr.Jasmina Mahmutović, Prodekan za međunarodnu saradnju Fakulteta