UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI, VANREDNI I DIFERENCIRANI STUDIJ

( DOBOLONJA)!!!!

O B A V J E Š T E N J E

PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD :

I TERMIN: 04. – 11.01.2019.

II TERMIN: 21. – 25.01.2019.

PRIJAVE ZA POLAGANJE SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STUDENTI MOGU POSLATI IPOŠTOM TAKO ŠTO ĆE UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE, POSLATI KOPIRANU PRVU STRANU INDEXA SA SLIKOM I STRANU INDEXA KAO DOKAZ DA STUDENT IMA POTPIS IZ PREDMETA ZA KOJI PREDAJE PRIJAVU ZA POLAGANJE.

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI SVAKI RADNI DAN OD 12.00-14.00 SATI ILI NA TEL.033 569 802.