Preliminarna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu III ciklusa studija je objavljena danas, 27.12.2018. godine, na oglasnoj ploči Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati koji žele uložiti žalbu na Preliminarnu rang listu mogu to učiniti u periodu od 28. 12. do 31. 12. 2018. godine, lično – putem protokola ili putem pošte.