UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA    

 

VAŽI SA VANREDAN STUDIJ I CIKLUSA STUDIJA (II, III i IV GODINA STUDIJA),

VAŽI ZA REDOVAN STUDIJ I GODINE STUDIJA I i II CIKLUSA STUDIJA ZA STUDENTE KOJI SAMI SNOSE TROŠKOVE STUDIRANJA (SAMOFINANSIRAJUĆI)

OBZIROM NA UGOVOR O STUDIRANJU, A KOJI SU STUDENTI POTPISALI PRI UPISU ZA AKAD. 2018/19 GODINU, ODREĐUJE DA SU STUDENTI DUŽNI  UPLATITI II RATU ZA ŠKOLARINU I TO DO 31.12.2018. GODINE.

 

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA SE PRIDRŽAVAJU ODREDBI IZ UGOVORA.

POTREBNO JE DOSTAVITI DOKAZ O UPLATI (UPLATNICU) U ORIGINALNOM PRIMJERKU I SA ČITKO I TAČNO NAVEDENOM:

SVRHOM UPLATE (II RATA ŠKOLARINE ZA AKAD. 2018/19, NAPISATI I BROJ INDEXA),

PRIMAOCEM (FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA),

ISPRAVNIM BROJEM TRANSAKCIJSKOG RAČUNA (1610000000940038),

IZNOSOM (VIDLJIV U UGOVORU),

IMENOM I PREZIMENOM STUDENTA,

POTPISOM I DATUMOM UPLATE.

 

UPLATNICU TREBA PREDATI ZAJEDNO SA INDEXOM.

NEPOTPUNE I NEČITKE UPLATNICE NEĆE SE PRIMATI.

SAMO ONI STUDENTI KOJI OBAVEZU IZVRŠE NA VRIJEME KAKO TO POTPISANI UGOVOR ODREĐUJE, MOĆI ĆE PRIJAVITI POLAGANJE ISPITA U ZAVRŠNOM I POPRAVNOM ISPITNOM ROKU U JANUARU I FEBRUARU.

STUDENTSKA SLUŽBA.