UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU

VAŽI  ZA  DIFERENCIRANI STUDIJ – DOBOLONJA 

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        PSIHIJATRIJA

U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE

   09.01.2018.u 14.00 sati

     ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS