Obavještavamo studente Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu da se zbog novogodišnjih praznika nastava koja je planirana za ponedeljak 31.12.2018. godine odgađa. Nadonada nastave će biti provedena u dogovoru s odgovornim predmetnim nastavnicima.