UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU

VAŽI  ZA  DIFERENCIRANI STUDIJ – DOBOLONJA 

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        FIZIKALNA TERAPIJA

U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE

   28.12.2018.u 10.00 sati

STUDENTICA SE TREBA JAVITI DOC.DR. SAMIRU BOJIČIĆU RADI DOGOVORA OKO POLAGANJA VJEŽBI PRIJE USMENOG DIJELA ISPITA

     ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS