UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU

VAŽI  ZA  DIFERENCIRANI STUDIJ – DOBOLONJA 

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA       PRIMJENA INFORMATIKE U FIZIKALNOJ MEDICINI

U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

                  24.12.2018.u 12.00 sati

                 ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.