UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU

VAŽI  ZA  DIFERENCIRANI STUDIJ – DOBOLONJA 

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        KINEZIOLOGIJA

U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

                  26.12.2018.u 09.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.