UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Emina Mumdžić-Binjoš, dipl.ing.med.rad branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Komparacija T2 i Flair sekvence u vizualizaciji moždanog infarkta“

dana 30. 09. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.