UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Amina Ribić, BA Radioloških tehnologija branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Procjena doza zračenja za pacijente i kvalitet slike u standardnoj radiografiji“

dana 30. 09. 2016. godine, u 08.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.