Na osnovu Odluke Dekana Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu br 02-1-2110/18 od 04.12.2018. godine studentima s najboljim prosjekom ocjena svih studijskih programa je odobreno besplatno učešće u međunarodnoj konferenciji “Dani zdravstvenih nauka” povodom obilježavanja 45. godišnjice Fakulteta. Molimo studente da detaljno pročitaju Odluku Dekana.

Odluka Dekana br 02-1-2110/18

Spisak studenata