Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16

STUDIJ: ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA – IV SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Proces zdravstvene njege (P)

Zdravstvena njega internističkih bolesnika (V)Proces zdravstvene njege (V)Zdravstvena njega internističkih bolesnika (V)Proces zdravstvene njege (V)

SATNICA

9.00 – 10.30

8.30-11.00

9.00-10.30

8.30-11.00

8.30-10.00

PROSTOR

UČIONICA BR.3KCUSKCUSKCUSKCUS

PREDMET

Farmakologija u zdravstvenoj njezi (P)Farmakologija u zdravstvenoj njezi (V)Zdravstvena njega internističkih bolesnika (P)Dijagnostičko-terapijske tehnike (V)Dijagnostičko-terapijske tehnike (P)

SATNICA

10.45-12.15

12.00- 12.45

11.15-13.30

11.30-14.0010.30-12.00

PROSTOR

UČIONICA BR.3TERENSKE VJEŽBEUČIONICA BR.1KCUSUČIONICA BR.3

 

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETAPRPRECTSNAZIV PREDMETAPRVJECTS
Proces zdravstvene njege30608Farmakologija u zdravstvenoj njezi30155
Dijagnostičko-terapijske tehnike30457Zdravstvena njega internističkih bolesnika459010