UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA  U SARAJEVU

VAŽI  ZA   VANREDNI   STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        BIOHEMIJA

U NOVEMOBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

                       11.12.2018.u 08.30 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA PMF-u (IX sprat, visoka zgrada).