UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE–redovni studij, V semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji (V) PO GRUPAMAFizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji (P)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (P)

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji (V)

PO GRUPAMA

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (V)

SATNICA

8.30 – 13.00

8.30 -10.00

8.30 – 10.00

    9.00-14.00

8.30 – 11.00

PROSTOR

U DOGOVORU SA ASS.

UČIONICA BR 1

UČIONICA BR 1FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJAU DOGOVORU SA ASS.

PREDMET

Funkcionalna pomagala

(P)

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji (P) Manuelna masaža (P)

Manuelna masaža (V)

PO GRUPAMA

Funkcionalna pomagala

(V)

PO GRUPAMA

SATNICA

13.30 – 15.00

10.15-11.45

10.30 – 12.00

    9.00-14.00

11.30-16.00

PROSTOR

UČIONICA BR 1

UČIONICA BR 1

UČIONICA BR 1

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJAU DOGOVORU SA ASS.

PREDMET

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (V)

GRUPA I

SATNICA

12.30-15.00

PROSTOR

U DOGOVORU SA ASS.

 

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETAPRVJECTSNAZIV PREDMETAPRVJECTS
Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji

30

45

7

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji

30

45

4

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji

30

45

7

Manuelna masaža

30

45

5

Funkcionalna pomagala

30457