Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Fizikalna terapija

/Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Fizikalna terapija

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Fizikalna terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17..

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – VII semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Ferijalna praksa

Primjena informatičkih sistema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji (P+V)

GRUPA I

Profesionalna rehabilitacija(P)

Rehabilitacija u dječijem dobu

(cerebralna paraliza)(P)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji neuroloških i senzornih onesposobljenja

(V)

SATNICA

8.30-10.30

8.30 – 10.30

9.00-11.00

10.30-11.30

PROSTOR

SALA ZA INFORMATIKU

UČIONICA BR 2

UČIONICA BR 3

CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU

PREDMET

Primjena informatičkih sistema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji (P+V)

GRUPA II

Fizikalna terapija u rehabilitaciji neuroloških i senzornih onesposobljenja

(P)

Rehabilitacija u dječijem dobu

(cerebralna paraliza)

(V)

GRUPA I i GRUPA II

Profesionalna rehabilitacija(V)

PO GRUPAMA

SATNICA

11.00 – 13.00

11.30-12.30

12.00-14.00

11.00-15.00

PROSTOR

SALA ZA INFORMATIKU

CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU

PO DOGOVORU

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR VJ FP ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ FP ECTS
Rehabilitacija u dječijem dobu 40 40 40 10 Primjena informatičkih sistema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji 10 30 5
Fizikalna terapija u rehabilitaciji neuroloških i senzornih onesposobljenja 20 20 5

Profesionalna

rehabilitacija

40 40 40 10

 

2018-07-05T17:30:10+00:0028. sep, 2016.|Categories: Nekategorisano|Tags: |