Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Radiološke tehnologije

/Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Radiološke tehnologije

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE–redovni studij, III semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Osnovi kliničke prakse (P)

Fizika (P)

Disfunkcija ljudskog organizma(V)

Po studijskim programima

Radiološka aparatura (P) Primjenjena epidemiologija(V)
SATNICA

9.00 – 10.30

9.00-11.30 12.00-15.00 9.30- 12.00

8.00-9.30

PROSTOR

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOL. HIRURŠKI AMFITEATAR HIRURŠKI AMFITEATAR KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Osnovi kliničke prakse (V)

Fizika (V) Radiološka aparatura (V) Primjenjena epidemiologija(P)

SATNICA

11.00-12.30

12.00-13.30

12.30- 15.30

9.45-12.00

PROSTOR

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOL. SVAKE DRUGE SEDMCE KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Disfunkcija ljudskog organizma(P)

SATNICA

12.30-14.15
PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS
Disfunkcija ljudskog organizma 45 30 8 Osnovi kliničke prakse 30 30 3
Primjenjena epidemiologija 45 30 5 Fizika 45 15 4

Radiološka aparatura

45 60 10

2018-07-05T17:31:45+00:0028. sep, 2016.|Categories: Nekategorisano|Tags: |