UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU

VAŽI  ZA  DIFERENCIRANI STUDIJ – DOBOLONJA 

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        KLINIČKO PSIHOLOŠKI RAD SA OSOBAMA SA SENZORNIM OŠTEĆENJEM

U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

                  30.11.2018.u 14.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  U CENTRU ZA SLUŠNU REGABILITACIJU.

22.11.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA