UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- VII SEMESTAR

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Stručna praksa

Scintigrafske pretrage sa radiofarmacima

(V)

Radiološka zaštita pri radu sa otvorenim izvorima zračenja in vitro i in vivo (V)

Osiguranje kvaliteta u radioterapiji – QA

(V)

Stručna praksa

SATNICA

8.00 – 16.00          

8.15 – 11.00

8.30 – 10.00

8.30 – 10.00

8.15 – 12.00

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

PREDMET

Uvod u radioizotopske tehnologije (P)Uvod u radioizotposke tehnologije (V)Radiološka zaštita pri radu sa otvorenim izvorima zračenja in vitro i in vivo (P)

Scintigrafske pretrage sa radiofarmacima

(P)

SATNICA

11.00 – 12.30

10.30 – 12.00

10.30 – 11.15

12.30 – 13.15

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

PREDMET

Priprema pacijenta za pretrage i terapiju sa radionukleidima

(P+V)

Fizička i klinička dozimetrija u radioterapiji (P+V)Osiguranje kvaliteta u radioterapiji – QA (P)

Posljedice radioterapije -suportivna njega u radioterapiji

(P+V)

SATNICA

13.00 -15.00

12.30-14.00

11.30- 12.15

13.30-15.00

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETAPRVJECTSNAZIV PREDMETAPRVJECTS
Radiološka zaštita pri radu sa otvorenim izvorima zračenja in vitro i in vivo15303Uvod u radioizotposke tehnologije30304
Priprema pacijenta za pretrage i terapiju sa radionukleidima15152Posljedice radioterapije -suportivna njega u radioterapiji15152
Osiguranje kvaliteta u radioterapiji – QA15303Scintigrafske pretrage sa radiofarmacima15454
Fizička i klinička dozimetrija u radioterapiji15153Stručna praksa2259