Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Radiološke tehnologije

/Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Radiološke tehnologije

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- VII SEMESTAR

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Stručna praksa

Scintigrafske pretrage sa radiofarmacima

(V)

Radiološka zaštita pri radu sa otvorenim izvorima zračenja in vitro i in vivo (V)

Osiguranje kvaliteta u radioterapiji – QA

(V)

Stručna praksa

SATNICA

8.00 – 16.00          

8.15 – 11.00

8.30 – 10.00

8.30 – 10.00

8.15 – 12.00

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

PREDMET

Uvod u radioizotopske tehnologije (P) Uvod u radioizotposke tehnologije (V) Radiološka zaštita pri radu sa otvorenim izvorima zračenja in vitro i in vivo (P)

Scintigrafske pretrage sa radiofarmacima

(P)

SATNICA

11.00 – 12.30

10.30 – 12.00

10.30 – 11.15

12.30 – 13.15

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

PREDMET

Priprema pacijenta za pretrage i terapiju sa radionukleidima

(P+V)

Fizička i klinička dozimetrija u radioterapiji (P+V) Osiguranje kvaliteta u radioterapiji – QA (P)

Posljedice radioterapije -suportivna njega u radioterapiji

(P+V)

SATNICA

13.00 -15.00

12.30-14.00

11.30- 12.15

13.30-15.00

PROSTOR

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS
Radiološka zaštita pri radu sa otvorenim izvorima zračenja in vitro i in vivo 15 30 3 Uvod u radioizotposke tehnologije 30 30 4
Priprema pacijenta za pretrage i terapiju sa radionukleidima 15 15 2 Posljedice radioterapije -suportivna njega u radioterapiji 15 15 2
Osiguranje kvaliteta u radioterapiji – QA 15 30 3 Scintigrafske pretrage sa radiofarmacima 15 45 4
Fizička i klinička dozimetrija u radioterapiji 15 15 3 Stručna praksa 225 9
2018-07-05T17:30:10+00:0028. sep, 2016.|Categories: Nekategorisano|Tags: |