Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Zdravlje i ekologija

/Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Zdravlje i ekologija

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. – Zdravlje i ekologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ ZDRAVLJE I EKOLOGIJA–redovni studij, III semestar

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V) Opšta, anorganska i organska hemija (P)

Disfunkcija ljudskog organizma(V)

Po studijskim programima

Opšta, anorganska i organska hemija (V) Primjenjena epidemiologija(V)
SATNICA 12.00-13.30 12.00-15.15 12.00-13.30 14.00-18.00

8.00-9.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR HIRURŠKI AMFITEATAR HIRURŠKI AMFITEATAR HIRURŠKI AMFITEATAR

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Osnovi mikrobiologije

(P)

Osnovi mikrobiologije

(V)

Primjenjena epidemiologija(P)

SATNICA

14.00-16.15

14.00-15.30

9.45-12.00

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR DIP

VETERINARSKI FAKULTET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Disfunkcija ljudskog organizma(P)

16.00-17.30 12.30-14.15
HIRURŠKI AMFITEATAR

VETERINARSKI FAKULTET

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS

Disfunkcija ljudskog organizma

45 30 8 Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti 30 30 4
Primjenjena epidemiologija 45 30 5 Opšta, anorganska i organska hemija 60 90 7

Osnovi mikrobiologije

45 30 6

 

2018-07-05T17:31:45+00:0028. sep, 2016.|Categories: Nekategorisano|Tags: |