UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU

VAŽI  ZA   DIFERENCIRANI   STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        MEDICINSKA MASAŽA 

U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

29.11.2018.u 09.30 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.