Obavijest III ciklus studija – uvid javnosti u izvještaj komisije za ocjenu projekta Doktorske disertacije, mr. Vanda Zovko Omeragić

//Obavijest III ciklus studija – uvid javnosti u izvještaj komisije za ocjenu projekta Doktorske disertacije, mr. Vanda Zovko Omeragić

Obavijest III ciklus studija – uvid javnosti u izvještaj komisije za ocjenu projekta Doktorske disertacije, mr. Vanda Zovko Omeragić

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Broj: 04-7-2033/18

Sarajevo, 21.11.2018.

                                                   OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata

Mr. Vande Zovko Omeragić, zaposlene na Fakuktetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Procjena efekata kineziterapije FADI indeksom nakon prijeloma skočnog zgloba

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr sci. Dijana Avdić – redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

 

  Članovi:

·         Dr sci. Edina Tanović, mentor i član – vanredni profesor za oblast „Fizikalna medicina i rehabilitacija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

 

·         Dr sci. Emira Švraka, član – vanredni profesor za oblasti „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-15,00 od 22.11.2018. do 21.12.2018. godine.

 

2018-11-21T15:04:37+00:0021. nov, 2018.|Categories: Opće novosti i obavještenja|Tags: , |