UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ ZDRAVSTVENE NJEGE I TERAPIJE–redovni studij, VII semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Praktičan rad I (V)Praktičan rad I (V)

Interventni programi u zajednici (P)

Zdravstveno zakonodavstvo (V)

Praktičan rad I (P)

SVAKE DRUGE SEDMICE

SATNICA

8.00 – 14.00

8.00 – 12.30

11.00-12.309.30-11.00

9.00-10.30

PROSTOR

DOM ZDRAVLJA SARAJEVO

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

UČIONICA BR. 2

UČIONICA BR. 2

UČIONICA BR.2

PREDMET

Zdravstveno zakonodavstvo (P)Urgentna stanja i zdravstvena zaštita u katastrofama(P)Interventni programi u zajednici (V)Supervizija i upravljanje konfliktom (V)

SATNICA

13.00-14.30

13.00-14.30

11.30-13.00

11.00-12.30

PROSTOR

UČIONICA BR. 2

UČIONICA BR. 2

UČIONICA BR.2

UČIONICA BR.2

PREDMET

Supervizija i upravljanje konfliktom (P)

SATNICA

15.00 – 16.30

PROSTOR

UČIONICA BR. 2

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETAPRVJECTSNAZIV PREDMETAPRVJECTS

Praktičan rad I

104510Zdravstveno zakonodavstvo30305
Interventni programi u zajednici30305Urgentna stanja i zdravstvena zaštita u katastrofama30305
Supervizija i upravljanje konfliktom30305