UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU

 

VAŽI  ZA  VANREDNI i REDOVNI STUDIJ – DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA  PATOLOGIJA  U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

                 28.11.2018.godine u 14.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA DIP-u.

 

20.11.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA