UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Sanela Nuhanović, dipl.ing.med.lab. dijagnostike, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Laboratorijske metode u dijagnostici diareje uzrokovane sa clostridium difficile“

dana 30. 09. 2016. godine u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.