Dana 15.11.2018. u 17:00 sati održana je Izborna skupština Asocijacije studenata “FLORS” u Hirurškom amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i članovi Asocijacije studenata “FLORS”:

1. Predsjednik Asocijacije :
Irma Mršo; [email protected]
2. Potpredsjednik Asocijacije :
Ermina Sadiković; [email protected]
3. Sekretar Asocijacije :
Emina Ligata; [email protected]
4. Predsjednik skupštine :
Dženita Trnčić; [email protected]
5. Predstavnik studenata u Vijeću fakulteta za prvi ciklus :
Mehmedin Nezirović; [email protected] 
6. Predstavnik studenata u Vijeću fakulteta za drugi ciklus :
Adela Erović; [email protected]
7. Referent za međunarodnu saradnju :
Hemelina Ramić; [email protected]
8. Referent za nastavu, naučni rad i režim studija :
Nedim Ahmetspahić; [email protected]
9. Referent za marketing i odnose s javnošću / PR
Adna Zelihić; [email protected]
10. Referent za kulturno-sportske djelatnosti i drugo :
Samir Ćehić; [email protected]
11. Referent za standard i prava studenata :
Ajla Kadrić; [email protected]
12. Član UO :
Irma Husić; [email protected]
13. Član UO :
Emina Mujanić; [email protected]
14. Pomoćni član Asocijacije :
Sanih Ajdinović; [email protected]
15. Pomoćni član Asocijacije :
Merisa Kujović; [email protected]