UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Enisa Kadrić, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Određivanje hemoglobina HbA1c metodom HPLC-hromatografije“

dana 30. 09. 2016. godine u 11.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.