UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Amra Biber, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Određivanje katalitičke aktivnosti kretin kinaze na analizatoru Vitros 5600“

dana 30. 09. 2016. godine u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.