UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Nejra Sultanić Cakić, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Primjena klasičnih i automatskih metoda u detekciji i karakterizaciji anaerobnih bakterija iz uzorka rane“

dana 30. 09. 2016. godine u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.