UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Mahir Kadić, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Znanje i stav mladih vezano za doniranje organa“

dana 30. 09. 2016. godine, u 13.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.