UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Senada Džebo, dipl.med. sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Procjena kvaliteta života i stepen depresije pacijenata sa karcinomom
usne šupljine“

dana 30. 09. 2016. godine, u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.