UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Amela Idrizbegović, dipl.med.sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Percepcija ovisnosti i shvatanja rizika kod omladine“

dana 30. 09. 2016. godine, u 11.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.