Dana 10.11.2018. godine u organizaciji Udruženja inžinjera medicinske radiologije u Federaciji Bos