UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Samra Tahirbegović, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Evaluacija laboratorijskih metoda detekcije Salmonella u humanim uzorcima i životnim namirnicama“

dana 27. 09. 2016. godine u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.