UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Arnela Katana, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Evaluacija metoda i značaj skrininga na kliconoštvo uposlenika u
zdravstvenim ustanovama“

dana 27. 09. 2016. godine u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.