UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Amila Kiso, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Evaluacija određivanja CCP-a ELISA metodom, pacijentima oboljelim od reumatoidnog artritisa“

dana 27. 09. 2016. godine u 13.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.