UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Nihada Šehagić, dipl.ing.med.lab. dijagnostike, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Evaluacija metode određivanja vrijednosti CK-MB na analizatoru
Vitros 5600“

dana 27. 09. 2016. godine u 14.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.