Obavještavamo redovne i redovne samofinansirajuće studente I semestra I ciklusa studija da se nastava iz predmeta Sistemi zaštite zdravlja koja je planirana u utorak, 30.10.2018. godine u 16:30 u prostorijama Veterinarskog fakulteta odgađa. Novi termin održavanja nastave će biti naknadno objavljen.