Odbrana Završnog rada II ciklusa studija – Ljiljana Stijepović

///Odbrana Završnog rada II ciklusa studija – Ljiljana Stijepović

Odbrana Završnog rada II ciklusa studija – Ljiljana Stijepović

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Ljiljana Stijepović, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Kvalitet života pacijenata prije i poslije ugradnje totalne
endoproteze kuka“

dana 29. 10. 2018. godine, u 13.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

2018-10-26T11:43:57+00:0026. okt, 2018.|Categories: Odbrane magistarskih radova|