UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Edina Biber, dipl.med.sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Stres na radnom mjestu u korelaciji sa hipertenzijom i hiperlipidemijom“

dana 27. 09. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.