UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Arnisa Hodžić, dipl.med. sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Analiza spirometrijskih nalaza u korelaciji sa brojem
konzumiranih cigareta“

dana 27. 09. 2016. godine, u 11.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.