UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

VAŽI  ZA   DIFERENCIRANI   STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        KINEZIOLOGIJA 

U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

                       29.10.2018.u 09.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.