UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Amela Ibrahimović, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Znanja, stavovi i ponašanja mladih o donorskoj mreži na području
Kantona Sarajevo“

dana 27. 09. 2016. godine, u 14.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.