UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Hrvoje Kaurić, dipl.med.tehničar, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Zdravstvena njega lica treće životne dobi na području rada
ustanove Svjetlost“

dana 27. 09. 2016. godine, u 13.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.