UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Semka Amidžić, BA fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Terapijski pristup u rehabilitaciji pacijenata sa lezijom
nervus ischiadicusa“

dana 27. 09. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.