UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Selma Korjenić, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Znanje, stav i praksa o dojenju kod ispitanica u Kantonu Sarajevo“

dana 26. 09. 2016. godine, u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.